thumb_DSC02781_1024De leerlingen die tussen de middag overblijven, staan onder toezicht van de Tussen Schoolse Opvang (TSO). De leerlingen eten onder toezicht van hun groepsleerkracht, het resterende deel van de middagpauze staan zij onder toezicht van pleinwachtouders. Aan de TSO zijn kosten verbonden:

Ouders die deelnemen aan de pleinwachtregeling betalen een bijdrage van € 15,- per schooljaar. Ouders die niet deelnemen aan de pleinwachtregeling betalen een afkoop van € 100,-.

De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks door de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

De TSO wordt geregeld door de TSO-coördinator en valt onder eindverantwoordelijkheid van de directie/bevoegd gezag.