SchoolondersteuningsprofielOm aan elk kind op school goede zorg te kunnen bieden, werkt de school volgens het wettelijk kader van Passend Onderwijs. De zorgprocedure staat beschreven in het document ‘Schoolondersteuningsprofiel Sterrenpracht’.

Schoolondersteuningsprofiel De Sterrenpracht

We werken samen met andere scholen in de regio in een samenwerkingsverband SO/SBO Zeeuws-Vlaanderen.

Dit Samenwerkingsverband heeft in ieder geval tot taak:

  • Het vaststellen van het ondersteuningsplan;
  • Het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen aan de scholen;
  • Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs;
  • Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd gezag van een school.
  • Informatie over het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen vindt u op
    http://www.pozv.nl .