VISIE OUDERBETROKKENHEID:
“Leraren en ouders/verzorgers, van de Sterrenpracht zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen. Daarom zijn ouders betrokken bij het onderwijs, de school en elkaar. Liefde, geloof, groei en plezier staan daarbij centraal.”

 

Wat doet de werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0?

We vinden het als school belangrijk dat ouders betrokken zijn bij De Sterrenpracht. Het onderwijs wordt beter als we als ouders en leerkrachten met elkaar samenwerken. Daarom werken we met het programma Ouderbetrokkenheid 3.0. Sinds 2018 komt de werkgroep Ouderbetrokkenheid met enige regelmaat samen. Wat wordt hier besproken en welke resultaten hebben wij geboekt? Dat koppelen we graag aan jullie terug.

Het team van leerkrachten wordt begeleid door een professionele trainer. We zijn aan de slag gegaan met tien doelstellingen om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een heldere visie waar we naar willen handelen en het oprichten van een werkgroep om samen met ouders na te denken over dit thema.

Beleid bedenken met een praktische insteek
De werkgroep denkt mee op beleidsniveau van de school. Vanuit school zijn Juf Ella, Juf Rianne Bouwman en Juf Esther aangesloten bij de werkgroep. De ouders zijn: Jan-Willem, Marjan en Lieneke. Er is een visie opgesteld: “Leraren en ouders van de Sterrenpracht zijn samen verantwoordelijk voor de kinderen. Daarom zijn ouders betrokken bij het onderwijs, de school en elkaar. Liefde, geloof, groei en plezier staan daarbij centraal.” Vanuit die visie ontstaan nieuwe initiatieven om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van jouw kind(eren) en bij De Sterrenpracht.

Wat merken ouders hiervan?
Welke nieuwe initiatieven zijn er ontstaan vanuit de werkgroep? Concrete voorbeelden zijn:
• De nieuwjaarsborrel bij de start van het schooljaar;
• Parro als nieuw en eenvoudig communicatiemiddel;
• De koffiemorgen;
• Oprichten van de leerlingenraad;
• Het buddysysteem, waarbij bestaande ouders als vraagbaak fungeren voor ouders van nieuwe leerlingen;
• Contact op Maat – hoe vaak wil je een oudergesprek en hoe wil je met de leerkracht communiceren? Dat spreek je af aan het begin van het schooljaar met Contact op Maat;
• Startgesprekken aan het nieuwe schooljaar met leerkracht, ouder én leerling;
• Ouders kunnen meekijken in het leerlingendossier en er is een apart dossier voor zorgleerlingen: KindKans (ook ter inzage voor ouders);

Ideeën, vragen of meedenken?
Ook voor 2020 hebben we nog leuke ideeën om de wederzijdse betrokkenheid tussen ouders en de school te vergroten. Daarover meer in de volgende Sterrenkijker! Heb je vragen over Ouderbetrokkenheid 3.0 of leuke ideeën? Bespreek het met één van de leden van de werkgroep.