De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken, zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kan constructief kritisch meekijken, kan met frisse nieuwe impulsen komen, afwegingen maken enz. Zo kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit, en rekenen op meer draagvlak.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

14 september 2020
23 november 2020
1 februari 2021
12 april 2021
14 juni 2021

Hieronder kunt u het jaarverslag van 2020-2021 lezen.

Jaarverslag MR 2020-2021