Kinderkunstweek 06De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kan constructief kritisch meekijken, kan met frisse nieuwe impulsen komen, afwegingen maken enz. Zo kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit, en rekenen op meer draagvlak.