De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De raad heeft adviesrecht of instemmingsrecht op een aantal beleidszaken, zoals het schoolplan en het formatieplan. De MR kan constructief kritisch meekijken, kan met frisse nieuwe impulsen komen, afwegingen maken enz. Zo kan het beleid van de school winnen aan kwaliteit, en rekenen op meer draagvlak.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

4 oktober 2021

22 november 2021

7 februari 2022

4 april 2022

13 juni 2022

De onderwerpen die wij bespreken zijn onder andere:

  • de formatie
  • de begroting
  • de schoolgids
  • het functioneren van de MR

Hieronder kunt u het jaarverslag van 2020-2021 lezen.

Jaarverslag MR 2020-2021