Omdat de Sterrenpracht een christelijke streekschool is komen er ook leerlingen uit andere plaatsen naar deze school toe. Fijn dat ouders van buiten Axel kiezen voor deze school.

De kinderen uit Hoek, Terneuzen en Zaamslag worden elke dag met de bus van en naar school vervoerd.

Voor het vervoer is de Stichting Leerlingenvervoer GBS de Sterrenpracht opgericht.

Alle ouders van schoolgaande kinderen betalen een bijdrage aan de Stichting Leerlingenvervoer. Zo dragen wij allemaal zorg dat deze school nog lang blijft bestaan. En dat onze kinderen het Evangelie van onze God te horen krijgen.

De stichting stelt jaarlijks de hoogte van de vrijwillige vervoersbijdrage vast en draagt zorg voor de inning en het beheer van de vervoersgelden. Voor 2022 is de vervoersbijdrage vastgesteld op € 270,00. Voor kinderen die geen volledig kalenderjaar op school zitten wordt de hoogte van de bijdrage naar evenredigheid bepaald.

Leerlingenvervoer

Voor het reizen in de bus wordt gebruik gemaakt van de ov-chipkaart. Deze kaart wordt door de ouders aangeschaft.  De kaart kan online besteld worden via ov-chipkaart.nl. De ov-chipkaart kan pas aangevraagd worden als het kind 3 jaar is en 50 weken.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 zijn we aangesloten bij de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Hierin worden onze belangen betreffende het vervoer beter gewaarborgd.

Tot het einde van het schooljaar 2020/2021 werd gebruik gemaakt van abonnementen. Busmaatschappij Connexxion heeft vanaf schooljaar 2021/2022 Zeeland Voordeel ingevoerd. Nu reizen alle kinderen per saldo. Ze betalen nu alleen als ze met het openbaar vervoer mee reizen. Hoe vaker ze reizen hoe hoger de korting die ze krijgen.

Alle kosten van het vervoer lopen via de stichting. Zo lopen de financiële stromen voor alle kinderen gelijk.

Kinderen kunnen tussentijds in het schooljaar instromen, de aanvraag kan worden ingediend bij de stichting.

Om mee te reizen met de bus heb je een geldig vervoersbewijs nodig. Het is dus geen probleem als andere kinderen eens meereizen als ze maar een geldig vervoersbewijs hebben.

De ouders van wie het laatste kind in groep 8 in het desbetreffende kalenderjaar de school heeft verlaten vragen we de helft van de vervoersbijdrage.

Voor vragen of aanvullende informatie over het busvervoer kunt u contact opnemen met de stichting.

Officiële gegevens van de stichting

De naam van de instelling: Stichting Leerlingenvervoer GBS de Sterrenpracht

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 818499692

De contactgegevens van de instelling: desterrenprachtslv@gpown.nl

De doelstelling, beleidsplan, de functies en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunnen teruggevonden worden in het document

Beleidsplan Stichting Leerlingenvervoer GBS de Sterrenpracht