LeerlingenvervoerOmdat de Sterrenpracht een christelijke streekschool is komen er ook leerlingen uit andere plaatsen naar deze school toe. Fijn dat ouders van buiten Axel kiezen voor deze school.

De kinderen uit Hoek, Terneuzen en Zaamslag worden elke dag met de bus van en naar school vervoerd.

Voor het vervoer is de Stichting Leerlingenvervoer GBS de Sterrenpracht opgericht.

Alle ouders van schoolgaande kinderen betalen een bijdrage aan de Stichting Leerlingenvervoer. Zo dragen wij allemaal zorg dat deze school nog lang blijft bestaan. En dat onze kinderen het Evangelie van onze God te horen krijgen.

De stichting stelt de hoogte van de vervoersbijdrage vast en draagt zorg voor de inning en het beheer van de vervoersgelden.

Voor 2020 is de vervoersbijdrage € 240,00.*

Voor het reizen in de bus wordt gebruik gemaakt van de ov-chipkaart. Deze kaart wordt door de ouders aangeschaft.  De kaart kan online besteld worden. Dit dient minimaal 3 weken voor de eerste schooldag gebeurd te zijn.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 zijn we aangesloten bij de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Hierin worden onze belangen betreffende het vervoer beter gewaarborgd.

Jaarlijks kan via de website van bovengenoemde stichting een busabonnement aangevraagd worden. De ouders worden hiervan op tijd op de hoogte gesteld en dienen zelf zorg te dragen voor het aanvragen van het abonnement en het ‘laden’ van het abonnement op de ov-chipkaart.

Kinderen die tussentijds instromen, kunnen een (deel)jaarabonnement aanvragen.

Kinderen die geen abonnement hebben, kunnen meereizen, maar moeten wel een geldig vervoersbewijs hebben.

Leerlingen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer maar daar niet dagelijks gebruik van maken kunnen reizen op saldo. De stichting zorgt dan voor voldoende saldo op de ov-chipkaart en beheert de administratie van deze kaarten.

De meest gestelde vragen over de ov-chipkaart staan in het document vraag en antwoord ov-chipkaart wat op de website van school is gepubliceerd.

* Voor kinderen die geen volledig kalenderjaar op school zitten wordt de hoogte van de bijdrage naar evenredigheid bepaald.

De ouders van wie het laatste kind in groep 8 in het desbetreffende kalenderjaar de school heeft verlaten vragen we de helft van de vervoersbijdrage.

Voor meer informatie over de OV-chip lees c.q. download het document Vraag en antwoord ov chip

Naast het regelen van het busvervoer maakt de stichting ook deel uit van de kluscommissie. De ouders van schoolgaande kinderen ontvangen een uitnodiging om de school schoon te maken. De “grote” schoonmaak vindt in het najaar en voorjaar plaats. Er wordt verwacht dat u 1 van deze avonden aanwezig bent. Ook wordt er gekeken naar klein onderhoud aan het schoolgebouw, plein c.q. tuin. Mochten we daar uw hulp bij nodig hebben dan vindt er een oproep via het weekbericht plaats.