Om de directeur te ondersteunen bij identiteit gerelateerde vraagstukken is er op school een identiteitscommissie ingesteld.

Omvang

De identiteitscommissie bestaat uit minstens drie leden, exclusief de directeur. Streven is om een commissie te hebben die bestaat uit 2 leden uit Axel, 2 leden uit Terneuzen, één uit Hoek en één uit Zaamslag. De directeur fungeert tevens als vaste voorzitter.

Taken Identiteitscommissie

Tot de taken van de commissie behoren:

  • Het voeren van aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders;
  • Verslaglegging van aanmeldingsgesprekken;
  • Toetsen van aanmelding aan vastgestelde toelatingscriteria;
  • Samen met de directeur besluiten over toelating;
  • De directeur gevraagd en ongevraagd adviseren over identiteit gerelateerde schoolzaken;
  • Meedenken over en werken aan het imago van de school.
  • Ondersteuning van de leerkrachten m.b.t. identiteit

Leden van deze commissie moeten lid zijn van de vereniging LEV-WN en voldoen aan een vastgestelde profielschets.