Na een lange vakantie zijn we vorige week weer lekker aan het werk gegaan.

De uitslag van de eindtoets was vorige week bekend. De officiële uitslag is mee naar huis gegeven. De kinderen hebben goed en naar verwachting gewerkt. Gemiddeld scoorde onze school ruim boven het landelijk gemiddelde. Wanneer er vragen zijn over uitslag of advies, dan hoor ik het graag!

Groep 7 had vorige week het praktische verkeersexamen, en net als bij het theoretische examen in april haalde iedereen dat in de eerste keer! Top gedaan! We hebben een groep 7 met echte verkeerskanjers!

In deze laatste periode van het schooljaar maken we een herbarium. We gaan samen planten zoeken (ws donderdag a.s., als het weer meewerkt), die vervolgens thuis gedroogd moeten worden. Uiterlijk 17 juni moet het herbarium dan ingeleverd worden.

Woensdag doet onze groep weer mee met de Bankbattle, een kenniswedstrijd waarbij internet gebruikt kan worden. Een paar jaar geleden was de eerste prijs voor ons, dus dit jaar gaan we natuurlijk weer voor de winst!

Groep 8 werkt steeds meer toe naar het afscheid. Deze week krijgen alle kinderen van groep 8 twee kaarten voor de afscheidsavond. Meerdere kaarten zijn te koop voor 3 euro bij de leerkracht van groep 8. De afscheidsavond wordt weer gehouden in de Halle (op dinsdag 2 juli) en daar is wel ruimte voor 300 mensen!

Voor de meivakantie hebben alle leerlingen van groep 8 een brief mee gekregen waarin om ouderhulp werd gevraagd voor de afscheidsavond. Er is heel veel hulp aangeboden, bedankt!

Op dinsdag 11 juni gaan we met groep 8 naar Saeftinghe. (een excursie van de jeugdnatuurwacht). Informatie volgt nog, maar dan is alvast de datum bekend.

Groep 7 gaat met de jeugdnatuurwacht naar Braakman-Noord op 19 juni. Deze excursies kosten 3 euro. Voor beide excursie hebben we ook altijd ouders nodig die met ons kunnen rijden. Je kunt als ouder alleen rijden, maar je kunt ook meelopen (Saeftinghe). Graag even doorgeven via briefje of mail (e.bakker@levwn.nl)

Naast al deze bijzondere dingen werken we ook nog gewoon. We hebben het thema over de Wereldoorlogen afgerond en gaan nu werken over het thema ‘wonen en werken’. Daarbij gaat het over het verschil in wonen en werken over de hele wereld.

Groep 7 is al bezig met het laatste hoofdstuk van taal en spelling en het een-na-laatste hoofdstuk van rekenen. Groep 8 gaat daar bijna aan beginnen. Zij hebben iets minder tijd gehad omdat zij twee keer per week oefenen voor onze afscheidsmusical! En die begint steeds beter te worden!

Groep 7 heeft in juni nog een toetsperiode (citotoetsen) en die heeft groep 8 niet meer!

De bijbellessen gaan deze laatste periode natuurlijk nog over Hemelvaart en Pinksteren, maar daarnaast behandelen we themahoofdstukken, zoals: Herdenken,

Ik en God, de heilige Geest; Ik en de ander, mijn naaste; Ik en de ander, veelkleurigheid; Ik en de schepping, God kennen.

 

Groeten, Esther Bakker en Tonja Eberson