Sterrenkijker maart 2020 

Na een fijne week vakantie zijn we weer aan het werk gegaan!

Voor de vakantie zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Afgelopen week hadden we met verschillende ouders een gesprek over het rapport. Fijn om samen betrokken te zijn op de ontwikkeling van onze leerlingen!

De komende weken staat er weer van alles op de planning. We zetten het even op een rijtje:

Op dinsdag 10 maart wordt groep 7 geïnstalleerd als Jeugdnatuurwacht. We gaan daarvoor (met groep 7) naar de Valkeniershof in IJzendijke waar we een roofvogelshow gaan bijwonen!

  • Donderdagmorgen 12 maart gaat groep 7 (samen met groep 8) naar het Industrieel museum Zeeland voor een kennismakingsprogramma met de procesindustrie (proefjes en rondleiding). We worden met een bus opgehaald en weer op school gebracht. Juf Ina is er voor groep 6.
  • Donderdag 19 maart: Kangoeroewedstrijd voor de leerlingen die zich ingeschreven hebben.
  • Woensdag 25 maart: Grote Rekendag (groep 6 en 7)
  • Donderdag 2 april: Theoretisch verkeersexamen (groep 7)
  • Dinsdagmorgen 14 april: Verjaardag van juf Rianne B vieren. 
  • Woensdag 15 april: Praktisch verkeersexamen (groep 7)
  • Vrijdag 17 april: Koningsspelen. ( ‘s middags vrij) 

 

Juf Tonja werkt nog aan het thema Ontdekkers en hervormers (geschiedenis). De kinderen werken meestal in groepjes aan verschillende opdrachten over dit thema. Deze week gaan we het gemaakte werk aan elkaar presenteren. De presentaties (toneelstuk, krant, Powerpoint presentatie) beginnen er al mooi uit te zien. Daarna starten we met het thema Water (aardrijkskunde).

Juf Rianne heeft het thema Cultuur (aardrijkskunde) afgerond. We hebben in groepjes gewerkt aan de 5 wereldgodsdiensten! En wat zijn we daar goed mee bezig geweest! Collega’s, mooie kunstwerken en knutsels en leerzame powerpoints! De kinderen hebben de powerpoints die de groepjes gemaakt hebben mee naar huis om te leren. ( Ze zijn hier en daar een beetje aangepast) We maken deze week een start met de Kinderkunstweek. Het gaat over huizen/bouwwerken. We krijgen informatie over de bouwstijl van: Leandro Erlich, Frank Halmans en Rene Magritte. Naar aanleiding van deze informatie gaan we zelf samen met de kinderen van groep 3-4 een kunstwerk van een huis maken. Ook gaan we aan een tekenopdracht werken naar aanleiding van het werk van kunstenaar Do Ho Suh.

We gaan weer een les geven uit Wonderlijk gemaakt. Het thema is Veranderingen in de puberteit.

De sterren van de week waren: Micha, Matteo, Joep en Jort, Simon, Debora en Alicia. 

De bijbelverhalen gaan over gelijkenissen, het verraad en de veroordeling van Jezus.

 

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 

Groep 6 

*Rekenen: We leren een deel van een breuk uit te rekenen, het plaatsen van breuken op

de getallenlijn en het vergelijken van breuken. We leren schattend vermenigvuldigen en delen met ronde getallen. We oefenen met aanzichten en plattegronden van bouwsel met hoogtegetallen.

*Spelling: In blok 7 oefenen we verder met het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd van zwakke werkwoorden waarvan de ik-vorm eindigt op t of d (raad – raadde). Ook leren we woorden waar je -tie schrijft, maar je hoort -sie of tsie en we leren samengestelde woorden te schrijven. 

*Taal: We werken aan de laatste lessen van thema 6: speluitleg, leenwoorden en telwoorden. Daarna volgen de toetsen.

*Topo: we gaan beginnen met de topo van Noord-Holland. 

*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). We leren van alles over reizen per trein, bus, boot, auto, taxi en fiets. Ook leren we hoe je een adres kunt vinden. Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen/mogen we weer een toneelstuk doen.

 

Groep 7 

*Rekenen: We oefenen met kolomsgewijs delen (lange deelsommen), optellen en aftrekken met gelijknamige en ongelijknamige breuken. Ook oefenen met hoofdrekenend  vermenigvuldigen met splitsen, ombouwen en rekenen met teveel. We leren afronden bij meten.

*Spelling: In blok 7 oefenen we met leenwoorden uit het Engels, moeilijke verkleinwoorden en het voltooid deelwoord schrijven.  

*Taal:  We werken aan de laatste lessen van thema 6: verslagen, interview, leestekens en bijvoeglijk naamwoord. Daarna volgen de toetsen.

*Topo: We gaan beginnen met de topo van Verenigd Koninkrijk. 

*Engels: Het thema van unit 4 is ‘Traveling around’ (reizen). De lessen gaan over op vakantie gaan, het reizen met verschillende vervoersmiddelen en een vakantie boeken bij een reisbureau.

 

Hartelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja