Sterrenkijker januari 2020 

 

Allereerst wensen we iedereen een gezond en gelukkig 2020 en Gods zegen! We kijken terug op een fijne kerstvakantie.

De maand december stond in het teken van Sinterklaas en Kerst. Voor Sinterklaas had iedereen een leuke gedicht geschreven en een mooie surprise gemaakt! Simon had de dag ervoor zijn pols gebroken, maar gelukkig kon hij er bij zijn!

De kerstlunch was erg gezellig en lekker! We bedanken de moeders die alles hebben klaargemaakt!

Voor de kerstviering hadden we samen mooie liederen geoefend, ook tijdens muziekles met juf Ina. We konden ze heel goed zingen! Ook het toneelstuk met verschillende kinderen van de groepen 4-8 ging heel goed. Het was een mooie kerstviering! 

In de klas maakten we prachtige kaarten die we aan andere mensen kunnen geven. Zo konden we het delen gelijk in praktijk brengen. 

De spreekbeurten zijn ook in volle gang! En wauw wat doet iedereen goed zijn best! Mooie powerpoint, interessante onderwerpen en goede informatie! Er zijn zeer hoge cijfers! 

Op naar de volgende spreekbeurten! 

Bij de lessen mediawijsheid dachten we na over Hoe zie je er online uit? (bewaak je identiteit) en Hoe ga je om met negatieve berichten? (wat je geeft krijg je terug).

Juf Rianne werkt aan het aardrijkskunde thema cultuur, voornamelijk over de verschillende godsdiensten. Juf Tonja werkt heeft het thema Steden en Staten (geschiedenis) afgerond. Ze start met het thema Elektriciteit en magnetisme. 

Ster van de week waren Juda, Justin Sara en Milan. 

De Bijbelverhalen gaan over Nehemia, Ester, wonderen en gelijkenissen. 

In de laatste week van januari starten we met de halfjaarlijkse CITO-toetsen voor rekenen, spelling, taal, technisch en begrijpend lezen.

 

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep: 

Groep 6 

*Rekenen: We beginnen met blok 7. We oefenen verder met schattend aftrekken en leren aftrekken onder elkaar. 

*Spelling: We oefenen verder het schrijven van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd, voornamelijk de ik-vorm met een t. We leren woorden die eindigen op – heid. Ook oefenen we persoonsvormen in de verleden tijd te schrijven van zwakke werkwoorden (bijvoorbeeld knipte en bouwde).

*Taal: We ronden blok 4 af. In blok 5 gaat het onder andere over afkortingen, een brief/e-mail schrijven, moeilijke woorden, voltooide en onvoltooide tijd.d. 

*Topo: We leren 

*Engels: Unit 3 gaat over tijd. Dagen, maanden, kloktijden etc. 

 

Groep 7 

*Rekenen: We starten met blok 7. We gaan verder met kolomsgewijs delen (veelvouden van 100 en 10), het ordenen van breuken en het gebruiken van een verhoudingstabel. Ook leren we de oppervlakte van een driehoek uit te rekenen.

*Spelling: We oefenen woorden die eindigen op – isch(e). We blijven oefenen met het schrijven van werkwoorden. Ook leren we woorden schrijven met meervoud op en, zoals knieën en koloniën.

*Taal: We ronden blok 4 af. We starten met blok 5. Daar komen de volgende onderdelen aan bod: woordenschat media en communicatie, aankondigen van een evenement, advertentie schrijven en woorden opzoeken in het woordenboek. 

*Topo: We leren de landen 

*Engels: Unit 3 gaat over tijd. 

 

Het huiswerk staat ook op de website van de school!

 

Vriendelijke groeten, juf Rianne en juf Tonja