Sterrenkijker, juni 2019


Wat gaat de tijd snel! We zitten alweer in de laatste weken van het schooljaar!

Naast de gewone lessen, staan er nog een aantal andere activiteiten op het programma:

De komende weken worden de CITO-toetsen weer afgenomen.

Vrijdag 7 juni hebben we de Pinksterviering.

Vrijdag 14 juni gaan we op schoolreis.

Woensdag 19 juni gaat groep 7 met de Jeugdnatuurwacht naar de Braakman.

Vrijdag 28 juni krijgen de kinderen hun rapporten mee.

Met Juf Tonja werken we nu over het thema Leven in lucht (natuur). Het thema Verschillen in het landschap hebben we afgesloten met een toets en een opdracht.

Met Juf Rianne werken we aan het geschiedenisthema De opstand (tijd van de ontdekkers en hervormers 1500-1600). Dit gaat o.a. over Erasmus en Maarten Luther. Ook behandelen we het begin van de 80-jarige oorlog, o. a. Willem van Oranje, Alva en de geuzen komen aanbod.

Elke groep volgt een keer in het schooljaar een les van het Cultuurmenu. Op 16 mei kreeg onze groep de workshop Uit je dak met DJ Stefan. We leerden van alles over ritmes en scratchen. Een aantal kinderen mocht zelf scratchen. Er zit talent in onze groep!

Tijdens de lessen kunstzinnige oriëntatie werken we aan de opdracht Hoera, het is lente. We maken een werkstuk à la Henri Matisse.

De bijbelverhalen gaan over het Pinksterfeest en de thema’s Veelkleurigheid, De tien geboden en Vertel het aan de mensen.

Deze komende weken leren we Psalm 144:6, gezang 71 en Psalm 105:1.

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:
Groep 6
*Rekenen:  We leren betekenis geven aan de getallenrij t/m 100 000 en herhalen het cijferend (onder elkaar) optellen en aftrekken. Ook oefenen we met het schattend optellen en aftrekken van grote getallen en de oriëntatie op een kaart (schaallijn, legenda). Daarnaast oefenen met verschillende onderdelen meetkunde.

*Spelling: We zijn klaar met de methode. We herhalen categorieën herhalen, oefenen m.b.v. Bloon en maken werkbladen.  
*Taal: We leren woorden en uitdrukkingen rondom het thema Reis om de wereld. We oefenen het schrijven van een e-mail of kaartje en het maken van een eenvoudige samenvatting. We leren aardrijkskundige namen met hoofdletters te schrijven.

*Topo: we hebben de toets van de laatste topo gehad!
*Engels: We werken aan unit 6 Outdoors.

* Huiswerk spelling: is voor dit schooljaar klaar!


Groep 7
*Rekenen: Kommagetallen staan centraal. We leren/herhalen hoofdrekenen, cijferen en schatten met kommagetallen. Daarnaast herhalen we allerlei categorieën sommen door elkaar.                 

*Spelling: We zijn klaar met de methode. We herhalen categorieën herhalen, oefenen m.b.v. Bloon en maken werkbladen.  

*Taal: We leren woorden bij het thema Tijdreis, het opzoeken van uitdrukkingen in het woordenboek, het schrijven van een sciencefictionverhaal, iemand de weg wijzen en het bezittelijke en persoonlijk voornaamwoord gebruiken.

*Topo: We hebben de toets van de laatste topo gehad!
*Engels: We werken aan unit 6 Outdoors.  

* Huiswerk spelling: is voor dit schooljaar klaar!

 

Hartelijke groeten,

juf Rianne en juf Tonja