Sterrenkijker, mei 2019

Fijn om elkaar weer te zien na de vakantie! We hadden stiekem de vakantie hard nodig want we hadden zoveel bijzondere dingen gedaan de weken ervoor!  

We hebben meegedaan met de Walk for Water. Onze klas had ruim 800 euro opgehaald!

We hebben onze maandsluiting laten zien aan de rest van de school. We deden heel goed ons best en konden onze tekst zowat uit ons hoofd! De boodschap: je bent goed zoals je bent, je bent uniek is een hele mooie boodschap. Soms wel lastig om te onthouden.

We hebben de verjaardag van de juf gevierd! En wauw wat was ze verwend.. vooral met chocola. Niet echt gezond maar wel super lekker!

De koningsspelen kwamen ook voorbij! Lekker gedanst op de Pasapas en flink gesport tijdens de bootcamp en andere activiteiten. Gelukkig mochten we ‘s middags uitrusten want toen waren we vrij.

Groep 7 heeft voor de vakantie het theorie examen van verkeer gemaakt! Iedereen geslaagd!!! Vorige week dinsdag het praktijkexamen en……. ook daarvoor zijn we allemaal geslaagd!!!!! Yes!

Met Juf Tonja werken we over het thema Verschillen in het landschap.

Met Juf Rianne hebben we het natuurthema energie afgesloten met proefjes, geen toets. We zijn begonnen aan een nieuw geschiedenis thema: De opstand (tijd van de ontdekkers en hervormers 1500-1600). Dit gaat o.a. over Erasmus en Maarten Luther.

De sterren van de week waren: de juffen!
Tijdens de bijbelverhalen vertellen we verhalen rond thema’s. De komende weken zijn de thema’s: Ik en Gods schepping: rentmeesters en God kennen uit de sterren en Ik en ikzelf.
Deze komende weken leren we Psalm 150:2, psalm 81:8 en opwekking 176.

Nu volgt informatie over een aantal vakken per groep:
Groep 6
*Rekenen:  We leren kommagetallen te plaatsen op de getallenlijn. Kommagetallen afronden op een heel getal. Oppervlakte bepalen van een samengesteld figuur.
We herhalen grammen omzetten in kilogrammen.

*Spelling: We ronden blok 8 af en dan zijn we klaar met de methode. We gaan categorieën herhalen, bloon oefenen en werkbladen maken.  
*Taal: We leren wat een samengestelde zin is en wanneer moet je nu een hoofdletter schrijven. Dit blijft moeilijk. *Topo: we zijn bezig met onze laatste topo: Gelderland.
*Engels: We ronden unit 5 thema school af en starten met een unit 6: outdoors.

Groep 7
*Rekenen: We leren/herhalen breuken om te zetten in kommagetallen en breuken omzetten naar percentages. Vermenigvuldigen van een kommagetal. Een geheel getal vermenigvuldigen met een samengestelde breuk. ( lastig) En verhoudingsproblemen oplossen.
*Spelling: We ronden blok 8 af en dan zijn we klaar met de methode. We gaan categorieën herhalen, bloon oefenen en werkbladen maken.
*Taal: We leren wat een historisch en fantasie verhaal is. We gaan verder met zinsontleding en zinnen vormen met voegwoorden.
*Topo: We zijn bezig met onze laatste topo: Zuidwest Europa.
*Engels: We ronden unit 5 thema school af en beginnen aan unit 6: outdoors.  

Hartelijke groeten,

juf Rianne en juf Tonja