Groep 6 en 7

Elke donderdag: Engels woorden leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen).

Woensdag 12 juni: toets thema: de Opstand. ( Brandaan, boekje na de toets niet weggooien ivm opdracht)

Woensdag 3 juli: Opdracht rond het thema de Opstand. ( Dit om onze laatste woensdag gezellig en leerzaam in te vullen)
De kinderen kiezen een werkwijze ( werkstuk, powerpointpresentatie, toneelstukje of liedje) om te laten zien wat ze geleerd hebben over dit thema.

 

Vrijdag 21 juni: toets Levend Water hoofdstuk 27 en 35

 

Groep 7

Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken.