Groep 6 en 7

Elke dinsdag: 1 bladzijde spelling inleveren.

Elke donderdag: Engels woorden leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen).

Vrijdag 11 oktober: levend water, hoofdstuk 6 en 7

Spreekbeurt: 28 oktober Noa S, 4 november Floris.

 

Groep 7

Donderdag 24 oktober: toets Engels unit 1 (woorden en zinnen herhalen).

Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken.