Groep 6 en 7

 

Elke dinsdag: 1 bladzijde maken huiswerkboekje spelling

Elke donderdag: Engels – woorden leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen)

Maandag 28 september: Modeshow, nav Engels. ( Kinderen mogen verkleed naar school komen of verkleedkleren meenemen)

Vrijdag 2 oktober: Thema huiswerkblad Voedselverspilling inleveren. ( Blad zit in de map, is 5 minuten werk)

Vrijdag 2 oktober: Toets Levend Water week 5

Spreekbeurt

 

Groep 7

Maandag 28 september: Tekening van een boef met Engelse beschrijving. ( In principe kan dit gewoon in de klas gemaakt worden)

Vrijdag 2 oktober: Toets Levend Water week 4 en 5

Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken.