Groep 6 en 7

Elke dinsdag: 1 bladzijde maken huiswerkboekje spelling

Elke donderdag: Engels – woorden leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen)

Woensdag 3 november: Topotoets. Groep 6 Zeeland, groep 7 Noord-Europa.

                                                                                                     

Groep 7

Donderdag 4 november: Toets Engels unit 1: herhalen woorden en zinnen unit 1

Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken.