Groep 6 en 7

Elke dinsdag: 1 bladzijde maken huiswerkboekje spelling ( hoeft voorlopig niet!) 

Elke donderdag: Engels – woorden leren (ook de spelling van de Engelse woorden oefenen)

Dinsdag 18 januari: Toets van Thema Zintuigen(natuur). Samenvatting is mee gegeven.

Vrijdag 21 januari: Toets Levend Water week 27+14

Spreekbeurt: 12 januari: Nout en Daniek. 17 januari: Stein

                                                                                                     

Groep 7

Iedere week op www.holmwoods.eu één lees- en één luisteroefening maken.

 

Frans (voor sommige kinderen)

Dinsdag 18 januari: Cijfers 1-20

Donderdag 20 januari: Maken blz. 16 en 17