Schooljaar 2019-2020

 

Sterrenkijker groep 3/4a       november 2019

Het is November en dat kunnen we goed merken ook. We kunnen niet meer zomaar lekker naar buiten rennen, we hebben onze jas nu best al wel nodig. In de klas op het prikbord wordt hard gewerkt aan een nieuwe straat, ons “Sterrenstraatje”. We hebben met elkaar gepraat over wat we allemaal belangrijk vinden in een straat. Natuurlijk wegen om op te rijden maar ook plaatsen waar kinderen kunnen spelen enz enz. Hier gaan we de volgende weken mee aan het werk. Zelf bedenken en uitvinden wat er wel en niet nodig is om te wonen. 

Groep 3: Met rekenen zijn we vorige week begonnen in ons tweede schrift. We gaan nu veel meer leren de sommen onder de tien te automatiseren. We moeten straks zonder naar onze handen te kijken weten hoeveel 4 + 3 is.  De meeste kinderen vinden rekenen heel leuk dus dat gaat helemaal goed komen. 

Met lezen zijn we vorige week aan kern 4 begonnen. De woordjes worden steeds moeilijker en we gaan ook steeds meer zinnen lezen. Knap hoor hoe goed iedereen zijn best doet. Het is wel heel belangrijk om ook thuis te blijven oefenen. Ik merk dat dit ook veel gebeurd.  Fijn hoor dat u thuis allemaal zo goed oefent. Ook op school oefenen we de woordjes vaak. Iedere keer kiest juf iemand uit die wel heel goed zijn best doet en die krijgt een boekje dat hij/zij ook mag houden. Iedereen komt een keer aan de beurt

Groep 4: Ook groep 4 is met rekenen in een nieuw schrift begonnen. Iedereen doet heel goed zijn best en het gaat ook best goed. Sommige kinderen vinden klokkijken het moeilijkst. Vooral 5 voor en 5 over , 10 voor en 10 over vinden ze moeilijk. Misschien thuis zomaar eens even oefenen en enkele keren vragen hoe laat het is??? 

Met taal hebben we geleerd zinnen langer te maken en van twee woorden een woord te maken.( zieken + huis) =ziekenhuis. Dat noemen we samengestelde woorden. Nu gaan we leren hoe we bep. woorden moeten beschrijven en omschrijven en hoe we een beschrijving geven van bijv. een spel wat we doen.

Vorige week hadden we donderdagmiddag nog een heel leuk feest. Juf Aafke vierde dat ze nu al 25 jaar juf is. De meesters en juffen hadden het samen al gevierd en nu vierden we het nog eens met de kinderen van onze groep en aan het eind van de middag nog  even met de hele school.

De Bijbelverhalen gaan deze week over de geboorte van Mozes en wat er allemaal met die kleine Mozes gaat gebeuren. We zingen opwekking 281 en ps: 48:1

 

Juf Ella, juf Suzanne, juf Aafke