Schooljaar 2019/2020

Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1c/2.

We starten de dag met inloop. Op de tafel staan materialen klaar waaruit de kinderen kunnen kiezen. Na de inloop vertelt de juf een Bijbelverhaal. Verder hebben we een werkles, kringactiviteiten, fruit eten en buitenspelen. In de middag spelen we nogmaals buiten, doen we een kringactiviteit en spelen we in de hoeken.

Op maandag hebben we regelmatig  weekopening met groep 1 en groep 3/4. We starten dan in de kring.

Op dinsdag starten we met duo-lezen, samen met de leerlingen uit groep 6/7. We lezen prentenboeken met ons vaste leesmaatje.

Op dinsdag hebben we nog meer bijzonderheden: We krijgen gymles en we doen Engels.

Op donderdagochtend krijgen we muziekles van  muziekjuf Ina. We doen die ochtend  geen werkles maar we werken met ontwikkelingsmaterialen.

De ‘meeneem-dagen’ zijn op dinsdag en vrijdag. De kinderen mogen dan iets van speelgoed meenemen om te laten zien.