Thema vervoer

Na de herfstvakantie zijn we in de klas gestart met het nieuwe thema ‘vervoer’. We knutselen en bouwen verschillende voertuigen, we leren hoe je veilig moet oversteken en we hebben zelfs als een paar voertuigen in het Engels geleerd.

31 augustus

We hebben een fijne start gemaakt in onze groepen. Het eerste thema is ‘dit ben ik’ en later zullen we n.a.v. de kinderboekenweek verder werken over het thema ‘vriendschap’.

Bij dit thema leren we elkaar beter kennen. We ontdekken dat we allemaal verschillend zijn en dat dat juist leuk is.

We hebben ook het eerste kanjerverhaal gehoord. In dit verhaalt ontdekt de kleuter Max een klein dorpje achter een struik. In dit dorpje wonen apen. Ze hebben een rode pet. Ze willen grappig zijn en gaan daarom uitlachen en meelopen.

De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de andere dieren doen.

De vogels dragen een zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook van de baas spelen en iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen.

De tijgers in het dorp hebben een witte pet op. De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent.

Vooral de tijgers vonden de kinderen in onze klas erg aardig, daar wilden ze wel op lijken.

We heten Vic, Sanne, Mouna, Mats en Jason welkom op onze school. We hopen op een fijne tijd voor jullie!

 

We hebben het scheppingsverhaal aan de kinderen verteld en het verhaal van Noach en de ark. In de weken hierna zullen wij over de volgende onderwerpen vertellen:

 

HOOFDSTUK 3

GOD BELOOFT

Dag 1 De toren van Babel, Genesis 11

Dag 2 Roeping van Abram, Genesis 12

Dag 3 Ruzie Abram en Lot en belofte, Genesis 13: 2 – 18 en Genesis 15: 1 – 6

 

HOOFDSTUK 4

ABRAHAM

Dag 1 Geboorte Ismaël, Genesis 16

Dag 2 Verbond en bezoek, Genesis 17-18: 15

Dag 3 Sodom en Gomorra, Genesis 18: 16 – 19: 29

 

HOOFDSTUK 5

ISAAK

Dag 1 Isaak en Ismaël, Genesis 21: 1 – 21

Dag 2 Abraham en Isaak, Genesis 22

Dag 3 Rebekka, Genesis 24

 

HOOFDSTUK 6

JAKOB EN ESAU

Dag 1 Jakob en Esau, Genesis 25: 19 – 34

Dag 2 Jakob steelt de zegen, Genesis 27 – 28: 5

Dag 3 Betel, Genesis 28: 6 – 29: 14

 

 

Verder hebben we nog informatie die voor u als ouder handig is om te weten:

  • Op dinsdag gaan wij naar de gymzaal, de instroomgroep gaat ’s morgens, groep 1-2 gaat ’s middags naar de gymzaal.
  • Op dinsdag en vrijdag is het meeneemdag. De kinderen mogen dan iets van speelgoed meenemen om over te vertellen. Op de andere dagen liever geen speelgoed meegeven.
  • Vanaf 3-14 oktober is het kinderboekenweek. Vind u het als (groot)ouder/verzorger leuk om een keer te komen voorlezen in de klas? We horen het graag!
  • Vanaf volgende week komen op maandag en dinsdag de peuters met hun juf meedraaien in de instroomklas. We hopen op een fijne samenwerking.

 

Groeten juf Anne,