goede doelen project: ‘Psssst……. Wel doorvertellen!’

Esther BakkerNieuwsberichten

De komende twee weken werken wij op school aan een goede doelen project.

Dit project heeft als titel “Psssst…….  Wel doorvertellen”. We gaan ons verdiepen in het doorgeven van het evangelie, Gods Woord.
In iedere groep wordt hier aandacht aan besteed met behulp van lesmateriaal wat wij gekregen hebben van stichting De Verre Naasten, een organisatie die als missie heeft: “Te mogen gaan in het spoor van Jezus, die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks”.
Met Woord en Daad ondersteunt deze organisatie wereldwijd kerken en zendingsprojecten.

Als school willen wij ons dit jaar inzetten voor deze organisatie. We doen dit concreet door, zoals gezegd,  ons te verdiepen in bijbelverspreiding, en door een missionair project te ondersteunen in India. Het gaat om ziekenhuizen die samenwerken in de  Emmanuel Hospital Association.
In arme plattelandsgebieden van India werkt de Emmanuel Hospital Association (EHA), een koepelorganisatie van 20 christelijke ziekenhuizen, aan verbetering van de levensomstandigheden doormiddel van zo’n 40 projecten. Liefdevol zetten werkers van EHA zich in voor hun naasten, om zo in woord en daad te getuigen van Jezus’ liefde. Dit werk wordt ondersteund door
India Mission/ Verre Naasten.

Concreet ingevuld doen we dit met een bijbelestafette/sponsorloop. De kinderen lopen rondjes rond de school in estafettevorm. Hierbij geven wij letterlijk de Bijbel door. We vragen u of u uw kind wil sponsoren door een mooi bedrag te geven en ook uw kind te stimuleren om bij familieleden, buren, vrienden en bekenden langs te gaan om zich te laten sponsoren. De estafette houden wij donderdagmiddag 22 maart vanaf 13.15 uur.